blad
Liriodendron tulpifera - Liriodendron
aantal: